Ši funkcija skirta tinklapio išvaizdos atkūrimui į pradinę versiją - jei Jūs naudojimosi eigoje sumažinote ar uždarėte kažkurias dėžutes ir norite jas vėl matyti ir t.t.

>> ATKURTI! <<


Jonavos ligoninė pateisina naująjį statusą

Tapusi regionine, VšĮ Jonavos ligoninė išlaikė visą anksčiau teiktų paslaugų spektrą ir toliau didina darbo apimtis, orientuodamasi į prioritetines paslaugas, kartu išlaikydama aukštą stacionarinių paslaugų lygį.

Atitinka regioninės ligoninės kriterijus

Pasak Jonavos ligoninės vyr. gydytojo pavaduotojo medicinai Vido Kačiušio, ligoninė įvykdė visus restruktūrizavimo programoje keltus uždavinius. Šiuo metu ligoninėje yra 139 lovos, iš jų – 100 stacionarinių.

Ligoninė nesumažino darbo apimties, nebuvo uždaryti jokie skyriai, nesumažėjo chirurgijos profilio darbo apimtis, išliko ortopedija traumatologija, chirurgija, akušerija ginekologija ir visi vidaus ligų profilio skyriai.

Kad pavyksta išlaikyti aukšto lygio chirurgiją ir akušeriją ginekologiją, rodo chirurginio darbo analizė. „Sveidros“ duomenimis, per pusę metų atlikta apie 900 operacijų, iš jų du trečdaliai – didžiosios. Gimdymų skaičius jau pasiekė 230 ir neabejojama, kad šiais metais bus gerokai viršytas 300 gimdymų kriterijus.

Per pirmąjį šių metų pusmetį ligoninės stacionare gydėsi apie 3800 pacientų. Prognozuojama, kad per metus šis rodiklis pasieks 8-9 tūkstančius.

V.Kačiušio teigimu, įstaiga orientuojasi ne tik į aktyvią stacionarinę veiklą, bet ir į prioritetines paslaugas, labai išplėtojo dienos chirurgijos, trumpalaikio gydymo, pradėjo teikti terapijos dienos stacionaro, paliatyviosios pagalbos paslaugas. Ypač didelis dėmesys skiriamas konsultacinės poliklinikos darbui.

Plečiamas ambulatorinės reabilitacijos paslaugų spektras, nuo rugpjūčio mėnesio po remonto vėl funkcionuoja vaikų raidos sutrikimų intensyviosios reabilitacijos dienos stacionaras.

Per paskutiniuosius metus ženkliai padidėjo priėmimo-skubiosios pagalbos paslaugų, keletą kartų išaugo stebėjimo paslaugų skaičius.

Pasak vyr. gydytojo pavaduotojo kokybei Gedimino Ramanausko, pradeda didėti iš aplinkinių rajonų – Kaišiadorių, Kėdainių – atvykstančių ligonių skaičius. Kaip ir anksčiau, dėl akušerijos ginekologijos, sąnarių endoprotezavimo atvyksta ligonių iš įvairų Lietuvos vietovių.

Finansavimas mažėjo

Deja, regiono statuso įgijimas nebuvo paremtas finansiškai. Pasak Jonavos ligoninės vyriausiojo gydytojo Ivano Dorošo, šiais metais ligoninės biudžetas sumažėjo 17 proc. Jei anksčiau biudžetas siekė beveik 15 mln. litų, šiemet jis sumažėjo apie 2 mln. litų – labai reikšmingas piniginis nuostolis.

I.Dorošas stebisi, kad nors ligoninė plečia paslaugų spektrą, bendras metinis biudžetas sumažėjo santykinai daugiau nei kai kurioms rajonų ligoninėms, kuriose neliko chirurgijos ir akušerijos.

Teritorinė ligonių kasa tvirtina, kad biudžetas formuotas remiantis hospitalizavimo rodikliais. Jonavos rajone hospitalizacijų skaičius – 21 atvejis 100 savivaldybės gyventojų. I.Dorošo įsitikinimu, hospitalizacijos skaičiuojamos neteisingai.

Meškos paslaugą daro kitos įstaigos, nes apie 40 proc. savivaldybės gyventojų vyksta gydytis į Kauno, Vilniaus ir kitas ligonines, kur jiems suteikiamos hospitalizacijos rodiklį didinančios stacionarinės paslaugos. Tuo tarpu Jonavos ligoninėje 2008 metais šis rodiklis nesiekė 14.

Antras neteisingas sprendimas – skaičiuojant hospitalizacijų skaičių, trumpalaikis gydymas prilygintas stacionarinėms paslaugoms, nors priskiriamas prie prioritetinių paslaugų.

Prarasti 2 mln. litų sudaro beveik pustrečio mėnesio darbo užmokesčio fondo. Paslaugų kiekis didėja, o apmokėjimo nėra. Todėl priimtas kolektyvinis sprendimas, kad kiekvienas darbuotojas aukoja mėnesio atlyginimą neapmokamų atostogų sąskaita.

Bet tai neleidžia iki galo išspręsti problemos, todėl pirmo pusmečio nuostolis – 320 tūkst. litų. Vis dėlto I.Dorošas tikisi, kad sveikas protas nugalės ir metų gale bus apmokėtos viršytos stacionarinės virškvotinės paslaugos.

Tobulina bazę

Jonavos ligoninė stengiasi suspėti su laiku, nuolat modernizuoja techninę bazę, stengiasi apsirūpinti įranga.
Įstaiga yra Kauno medicinos universiteto klinikų partneris vykdant Pietų Lietuvos kardiologijos projektą.

Projektas leis įsigyti medicininės įrangos daugiau nei už 1 mln. litų. Ypač laukiama dviejų kardioechoskopų.
Ligoninė vykdo ES fondų lėšomis finansuojamą projektą „Ambulatorinės reabilitacijos ir paliatyviosios pagalbos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas VšĮ Jonavos ligoninėje“.

Bendra projekto vertė – beveik 2,5 mln. litų. Iš jų 995 tūkst. litų skirta chirurginės pagalbos optimizavimui ir dienos chirurgijos plėtrai.

Šiemet turėtų prasidėti trijų operacinių renovacija, bus įsigyta daug įrangos – anestezijos aparatas, monitoravimo sistemos, chirurginių instrumentų rinkinys, laparokopas, operaciniai stalai ir šviestuvai, bus sutvarkytos operacinių komunikacijos.

Pasak I.Dorošo, jau dabar atliekamas visas dienos chirurgijos paslaugų spektras, o pagal ginekologinių operacijų spektrą ir apimtis, ligoninė atitinka tretinio lygio kriterijus.

Šios programos lėšomis remontuojamas Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius, įrenginėjama vertikalaus tempimo vonia, skyrius bus aprūpintas papildoma medicinine įranga. Bus įrengtos paliatyvios slaugos palatos, įsigytas automobilis ligonių pervežimui.
Jonavos rajono savivaldybės lėšomis tikimasi skaitmenizuoti radiologijos tarnybą. Tam skirta 390 tūkst. litų.
Ligoninė keičiasi ir iš išorės. Šiuo metu savivaldybės lėšomis vyksta Vaikų ligų skyriaus ir Konsultacinės poliklinikos korpuso šiltinimas.

Įstaiga ir savo lėšomis stengiasi atsinaujinti, gerina darbo sąlygas, remontuoja palatas. Tai svarbu ligonių pritraukimui. Geros sąlygos ypač svarbios akušerijai ginekologijai, dėl to nemažai investuota kuriant komfortišką ir didžiosioms klinikoms konkurencingą aplinką, suremontuotos gimdyklos.

Dar 2004 metais ligoninė parengė projektą finansavimui iš Valstybės investicijų programos gauti įstaigos renovavimui. Kiekvienais metais skiriant lėšas buvo įvykdyta tiktai apie 40 proc. numatytų darbų.

Bet pernai finansavimas buvo sumažintas, o šiemet ligoninė nebepateko į finansuojamų objektų sąrašą. I.Dorošas kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministeriją, prašydamas pratęsti finansavimą: darbai pradėti, ligoninei suteiktas regiono ligoninės statusas.

Konkurentai verčia pasitempti

Pasak G.Ramanausko, ligoninė optimistiškai žiūri į ateitį. Tikimasi, kad radiologijos skaitmenizavimas pakels įstaigą į aukštesnį lygį, didės radiologijos paslaugų apimtis ir operatyvumas. Įstaigai dar reikia kompiuterinio tomografo.

Didėjant operacijų ir galinčių operuoti gydytojų skaičiui, nebeužtenka trijų operacinių. Įstaiga yra pateikusi projektą Valstybės investicijų programai ketvirtos operacinės įrengimui, tačiau dėl ekonominės krizės šiais metais lėšų neskirta.

Jonavos ligoninė orientuojasi į prioritetinių paslaugų plėtrą – ypač į dienos chirurgiją, trumpalaikį gydymą. Dar yra rezervų didinti ambulatorinių konsultacijų apimtis. Labai didelė paklausa kai kurių specialistų konsultacijoms, tačiau specialistų maža.

Todėl ateityje bus bandoma patenkinti rajono gyventojų poreikius ir šioms konsultacinėms paslaugoms. Jau dabar ligoninė galėtų įdarbinti kardiologą, endokrinologą ir kitus.

Apskritai gydytojų netrūksta. Daugumoje paklausių specialybių dirba jauni, rezidentūrą ką tik baigę gydytojai.

Pasak I.Dorošo, stengiamasi visokeriopai įtvirtinti regioninės ligoninės statusą. Ištisą parą budi sukomplektuoto ortopedijos traumatologijos, chirurgijos, akušerijos ginekologijos tarnybos, vaikų, vidaus ligų gydytojai, reanimacija, priėmimo skyriaus gydytojai.

Visą parą veikia Fibrodiagnostikos skyrius, turintis galimybę atlikti videofibroskopijas. Fibroskopijos metu atliekama visa eilė procedūrų, taip pat ir biopsijos. Tai labai pagerino skrandžio ligų diagnostiką. Specialiu fibroskopu aprūpinti ir gydytojai otorinolaringologai.

Anot vyr. gydytojo, pavyko pasiekti, kad visą parą paslaugos kokybė ir apimtis išliktų vienoda.
Jonavos ligoninė – tarp nedaugelio buvusių rajonų ligoninių, išlaikiusių Patologoanatomijos skyrių.

Skyrius modernizuotas, aprūpintas būtina darbui įranga, renovuota sekcijinė, instaliuota nauja šaldymo įranga. Finansiškai ši tarnyba nenaudinga, bet teikia didelę netiesioginę naudą.

Didesnė operacija negalima be morfologinio ištyrimo. Jau operacijos metu į operacinę pateikiamas atsakymas. Kartu ši tarnyba – psichologinė ir mokslinė pagalba gydytojams klinicistams, nes didžiajai daliai mirusiųjų atliekama autopsija.

Medžiagos analizė padeda išlaikyti aukštesnį klinikinį lygį. Be to, patologas sudaro sąlygas dalyvauti prostatos vėžio ankstyvosios diagnostikos programoje, nes vietoje ištiriama biopsinė medžiaga.

I.Dorošo teigimu, ligoninė norėtų imtis dar platesnės veiklos. Jau šiandien būtų galima plėsti stacionarines abdominalinės chirurgijos, urologijos, kardiologijos ir neurologijos paslaugas, tačiau to daryti neleidžia teisės aktai, todėl teritorinė ligonių kasa atsisako pasirašyti sutartis dėl šių paslaugų apmokėjimo.


Komentarų: 2

  1. Odontologas sako:

    Šaunuoliai

  2. monika sako:

    uzdaryti !tokia ligonine nereikalinga.

Komentuosite?