Ši funkcija skirta tinklapio išvaizdos atkūrimui į pradinę versiją - jei Jūs naudojimosi eigoje sumažinote ar uždarėte kažkurias dėžutes ir norite jas vėl matyti ir t.t.

>> ATKURTI! <<


Straipsniai pažymėti ‘šildymo kaina’

Šilumos ir karšto vandens kainos nesikeičia

Informuojame šilumos ir karšto vandens vartotojus apie šilumos kainų kintamųjų dedamųjų dydžius ir galutines šilumos ir karšto vandens kainas.

Lentelėje nurodyti šilumos kainų kintamųjų dedamųjų dydžiai, šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. Šilumos ir karšto vandens kainos, lyginant su rugpjūčio mėnesio kainomis, nesikeičia.

Eil. Nr. Kainos pavadinimas Kaina
1. Šilumos gamybos kainos kintamoji dedamoji, ct/kWh 13,42
2. Šilumos perdavimo kainos kintamoji dedamoji, ct/kWh 3,60
3. Šilumos, patiektos iki gyvenamųjų namų ir kitų pastatų įvadų, kainos kintamoji dedamoji, ct/kWh 17,02
4. Vienanarė šilumos kaina daugiabučių namų gyventojams (be PVM), ct/kWh 25,49
5. Vienanarė šilumos kaina kitiems vartotojams (be PVM), ct/kWh 24,74
6. Šilumos pardavimo kaina kitiems vartotojams (be PVM), Lt per mėnesį vienam vartotojui 5,67
7. Karšto vandens kaina gyventojams ir kitiems vartotojams (be PVM), Lt/m3 17,08

Šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti, karštam vandeniui, suvartotam gyventojų poreikiams, taikomas lengvatinis 9 proc. pridėtinės vertės mokestis, šilumos energijai, tiekiamai kitiems vartotojams (įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms) –  21 proc. PVM.

Primename, kad nuo 2009 metų rudens šilumos kainos perskaičiuojamos kas mėnesį, priklausomai nuo kuro technologijai kainų.

Pasikeitus kainai, kiekvienam kitam mėnesiui apskaičiuotos šilumos ir karšto vandens kainos ne vėliau kaip iki mėnesio 25 dienos viešai skelbiamos Jonavos rajono savivaldybės tinklapyje: www.jonava.lt

AB „Jonavos šilumos tinklai“ inf.