TARYBOS POSĖDYJE: NEPRITARTA NĖ VIENAM OPOZICIJOS PASIŪLYMUI

Jurgita Baronienė
Po vasaros atostogų į posėdį susirinkusiems Jonavos rajono savivaldybės tarybos nariams teko svarstyti net 40 susikaupusių klausimų. Tačiau per daug įsibėgėti valdančiosios koalicijos „balsavimo mašinai“ neleido šįkart ypač aktyvi opozicija. Visiems darbotvarkės punktams įveikti prireikė apie trijų valandų, todėl ir straipsnyje aptarti tik tie sprendimų projektai, dėl kurių vyko karščiausios diskusijos.
Demokratijai dar nepribrendo?
Pirmasis sprendimo projektas, ties kuriuo nesutapo pozicijos ir opozicijos nuomonės – „Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“. Jis atrodytų neaktualus plačiajai rajono visuomenei, bet iš tiesų nuo jo daug priklauso priimamų sprendimų kokybė.
Posėdžio išvakarėse buvo gautas frakcijos „Auganti Jonava“ pasiūlymas dėl keleto reglamento straipsnių pakeitimų. Vienas jų – daryti tarybos komitetų posėdžių garso ir vaizdo transliaciją. Opozicijos nuomone, tai suteiktų daugiau demokratijos bei viešumo ir skaidrumo savivaldoje. Juk pats didžiausias Tarybos narių darbas, pagrindinės diskusijos ir vyksta komitetuose, ten išreiškiama tam tikra Tarybos narių pozicija. Opozicijos nariai taip pat pageidavo, kad komitetuose galėtų dalyvauti ir jų visuomeniniai padėjėjai. Pasak Remigijaus Osausko, „taip būtų kokybiškiau pasiruošiama Tarybos posėdžiams, ir jie būtų gerokai produktyvesni“. Tačiau, Reglamento komisija, kurios daugumą sudaro valdantieji, nepritarė, kad komitetų posėdžiuose dalyvautų visuomeniniai Tarybos narių padėjėjai. Teisės skyriaus vedėjo teigimu, „visuomeninis padėjėjas nėra asmuo, kuris galėtų eiti į komitetus su patariamojo balso teise.“ Nors pasiūlyme nebuvo užsiminta, kad Tarybos narių padėjėjai turėtų patariamojo balso teisę, buvo siūlyta tik leisti jiems dalyvauti. Opozicijos atstovas Saulius Jakimavičius pastebėjo, kad Seimo komiteto posėdžiuose, jei jie nėra uždari, gali dalyvauti iš esmės visi piliečiai, kurie yra suinteresuoti to klausimo svarstymu. R. Osauskas taip pat siūlė visuomeninius padėjėjus išskirti iš kitų suinteresuotų asmenų, kad ateityje nekiltų diskusijų, ar jie gali dalyvauti komitetų posėdžiuose. Jis sakė, kad priėmus šiuos kelis pasiūlymus, pritartų ir visam reglamentui.
Frakcijos „Jonavos kraštas“ seniūnas G. Jasiulionis savo pasisakyme pabrėžė, kad reglamentas yra detalizuojantis dokumentas. Taryba turi diskrecijos teisę detalizuoti Vietos savivaldos įstatymą ir reglamente numatyti tai, kad visuomeniniai padėjėjai galėtų dalyvauti komitetuose. Jo nuomone, meras, jau sudarydamas Reglamento komisiją, padarė klaidą, kad jos sudėties nederino su opozicija, neatsižvelgė į kompetencijas. Todėl dokumentas paruoštas nekompetentingai ir tendencingai tolstantis nuo demokratijos. G. Jasiulionis, be kitų išsakytų dalykų, dar pridūrė, kad „visuomeninis padėjėjas šiais demokratijos laikais turi teisę ir galimybę sudalyvauti svečio teisėmis ir stebėti, kaip vyksta komiteto posėdis“.

Egidijus Sinkevičius prisiminė 2011 m. Tarybos reglamentą ir jį pavadino demokratijos puota. Tada didelis vaidmuo buvo skiriamas komitetams. „O šiuo metu mes juos visiškai diskredituojame. Dabar yra nuostata, kad viską sprendžia Taryba, o komitetai yra nulis“, – teigė jis ir pridūrė, jog tokia norma yra taisytina, kad komitetai vėl įgautų galią.
S. Jakimavičius, tarsi iš šono žvelgdamas į diskusiją, apibendrino: „Kai nori – tūkstantis galimybių, kai nenori – tūkstantis priežasčių.“ Jis taip pat pakvietė „paieškoti tarpusavyje daugiau demokratijos“.
Deja, iki demokratijos šioje Taryboje dar toli – 12 balsų „už“, 7 „prieš“, vienam susilaikius, sprendimas priimtas. Tad nė į vieną opozicijos pasiūlymą nebuvo atsižvelgta.
Ne visi laikosi taisyklių
Kitas svarbus klausimas, dėl kurio užvirė diskusijos – tai Savivaldybės biudžeto patvirtinimas, ypač sprendimo projekto asignavimų 15 punktas, kuriuo numatyta tris sporto klubus paremti po 10 tūkst. eurų.
G. Jasiulionis išreiškė pretenziją pranešėjai, kad nebuvo atsižvelgta į jo pasiūlymą praėjusio Tarybos posėdžio metu, kuriame jis prašė, kad svarstant biudžeto patikslinimą būtų numatytos lėšos ne tik Jonavos miesto, bet ir Ruklos daugiabučių namų kiemų atnaujinimui. Nes šiais metais Jonavos miestui šios lėšos jau buvo skirtos du kartus ir jos skiriamos jau ketvirtus metus iš eilės, kai tuo tarpu Ruklai jos išvis neskiriamos.
A.Gasys sakė nesuprantantis ydingos praktikos, kai sporto klubams išimtinai papildomai skiriami pinigai. Paaiškinimai, kodėl juos reikia skirti, yra abstraktūs. Už skirtus pinigus nėra jokios atsakomybės, jokios atskaitomybės.
Į M . Sinkevičiaus paaiškinimą, kad AB „Achema“ rėmimas sumažėjo, ir sporto klubai dabar ateina paramos pas merą, G. Jasiulionis papriekaištavo, kad klubų vadovai ateina pas merą, šis prižada, žinodamas, kad turi politinę daugumą, ir skiria pinigus. O tai yra vienasmenis sprendimas. Jo nuomone, ateityje reikia laikytis visiems vienodų taisyklių, pinigus skirstyti skaidriai, visas sporto šakas atstovaujantiems klubams vienoda tvarka per jau dabar Savivaldybėje egzistuojančias sporto rėmimo programas.
Tam pritarė ir R. Osauskas. Jo žodžiais, labiausiai šioje istorijoje nepatinka, kad vieni sutinka žaisti pagal patvirtintas taisykles (gyvena pagal gautus pinigus), kiti žino būdą, kaip padaryti gudriau, ateina, paprašo papildomai ir gauna. „Visi laikykimės taisyklių“, – ragino jis.
M. Sinkevičius sutiko, kad situacija iš esmės ydinga, bet ji atsiradusi ne šiandien.
Biudžeto patikslinimas buvo priimtas, vėl neatsižvelgiant į opozicijos pastabas.
Reforma – skubota
Ramiai „nepraslydo“ ir Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo Vytauto Žebrausko pristatytas sprendimo projektas „Dėl 2019–2020 mokslo metų klasių skaičiaus, mokinių skaičiaus klasėse, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir mokinių skaičiaus grupėse Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms patvirtinimo“.

Jį svarstant kilo platesnė diskusija dėl dabartinės mokyklų situacijos ir ateities.
G. Jasiulionis pranešėjo teiravosi, kiek moksleivių dabar iš Upninkų važiuoja į „Lietavos“ pagrindinę mokyklą. Tačiau Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas į šį klausimą nesugebėjo atsakyti. Atsakymo į šį klausimą per komiteto posėdį teigė nesulaukusi ir R. Latviūnienė. Jai susidaro įspūdis, kad nesvarbu vaikai, svarbu, kad klasė gauna „krepšelį“.
Į R. Osausko pastebėjimą, kad Jonavos pradinėje mokykloje drastiškai mažėja moksleivių ir paklausus, kokių priemonių žada imtis Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, V. Žebrauskas kaip vieną iš pagrindinių priemonių mato centralizuotą moksleivių priėmimą į mokyklas. Tai, jo nuomone, leistų reguliuoti srautus.
Pasak R. Osausko, vykdoma dirbtinė reforma, kad tik būtų sutaupyta, yra nieko verta, o centralizacija nėra išeitis. Jo nuomone, tikrai įmanoma rasti sprendimų, kad būtų patenkinti ir tėvai, ir moksleiviai, ir dar sutaupytos lėšos.
G. Jasiulionis pritarė, kad skubota reforma, kurią valdančiųjų balsų dauguma įvykdė Taryba, nepasiteisino. Tai parodo ir vaikų, išvežamų už mūsų Savivaldybės teritorijos, skaičius. Kaip pavyzdį jis pateikė Upninkų situaciją.
Pasidomėti nekilnojamuoju Savivaldybės turtu
Kiti darbotvarkės punktai, dėl kurių labiausiai “susikryžiavo ietys“, – socialinio būsto pirkimas Savivaldybės nuosavybėn; Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio garažo panaudojimas (pardavimas viešajame aukcione) ir nurašymas; nekilnojamojo turto (buvusių „Naujienų“ redakcijos patalpų ir kt.) pirkimas.
Pirmuoju punktu G. Jasiulionis domėjosi, kodėl perkamas tokios didelės kvadratūros 3 kambarių būstas (117 kv. m), ar yra į jį pretenduojančių šeimų. Atsakyta, kad gautas tik vienas pasiūlymas, o tokių šeimų yra.
E. Sinkevičius pažymėjo, kad pirkimo sąlygos turėtų tapti tokios, kad jas galima būtų lengviau įgyvendinti. Tada procesas pajudės.
Netrumpai dėstytos nuomonės ir dėl garažo. Pradiniame sprendimo variante buvo numatyta garažą nurašyti ir likviduoti, t. y. nugriauti, ir tik vėliau projektas pakeistas. Už jį ir nubalsuota.
Baigiant svarstyti trečiąjį paminėtą klausimą, Kontrolės komiteto pirmininkas G. Jasiulionis kvietė visus Tarybos narius kartu su juo pasidomėti Savivaldybės nekilnojamuoju turtu. „Kartais išgirstu tokių idėjų fix, kaip juo disponuoti, kad man net plaukai šiaušiasi,“ – patikino jis.
Aptariant posėdžio eigą, A. Gasys siūlė merui daugiau pasitikėti opozicijos pajėgomis „Jūs duokite mums užduotis, mes jas tikrai įvykdysime. Nesame priešai. Kai duosite darbo, bus geriau ir jums, ir mums, ir rajono gyventojams“, – patikino jis.
Nuotraukos K. Putelio

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *