GINTAS JASIULIONIS: SAVIVALDA YRA MŪSŲ VISŲ

Virginija Martuzaitė

Šiandien minime Savivaldos dieną. Ta proga kalbiname visokeriopai su savivalda susijusį žmogų – ilgametį savivaldybės administracijos darbuotoją, Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos viceprezidentą, dabartinį savivaldybės tarybos narį ir Kontrolės komiteto pirmininką Gintą Jasiulionį.

Kas Jums yra savivaldos diena?

Nors Lietuvoje Vietos savivaldos diena pradėta minėti tik nuo 2007 metų, savivaldos ištakos kilę dar iš XIV a. pabaigos, kai Lietuvos miestams imtos teikti magdeburginės privilegijos, t. y. galimybė tvarkytis pagal Magdeburgo miesto pavyzdį. O tai reiškė galimybę miestui turėti savivaldą ir nors dalinai išlaisvinti miesto bendruomenę iš valdovo tiesioginės valdžios. Žinoma, per visą šį laikotarpį savivaldos reikšmė ir prasmė buvo keičiama daug kartų. Ir deja, tenka apgailestauti, kad ir šiandien daugelis valdininkų savivaldos reikšmę supranta kiek keistokai – „savi valdo“. Kol vyraus toks požiūris, tol tikroji savivalda nuo savo piliečių bus labai toli, o savivaldą juk sudaro ne tik toje srityje dirbantys tarnautojai, o visi piliečiai ir savivalda yra mūsų visų. Aš savivaldą suprantu taip, kad patys piliečiai turi spręsti savo reikalus ir dalyvauti priimant su jų gyvenamąja vietove susijusius sprendimus. Tuomet jie būtų ne stebėtojai, kritikai ir naudotojai, o aktyvūs dalyviai, savo teritorijos šeimininkai. Vietos gyventojų įtraukimas į reikalų sprendimą turi tapti tikrosios savivaldos plėtros varikliu, kuomet sąmoningas, suinteresuotas dalyvavimas sprendžiant bendruomenės reikalus, tiesiog virstų natūraliu piliečių poreikiu. Tikriausiai nepasakiau aš čia nieko naujo, nes apie tai kalbu jau daug metų, ir ne tik kalbu, bet ir atlieku daug žingsnių, kad tai taptų realybe. Deja Lietuvoje šiuo metu akivaizdžiai vyrauja centralizuoto valdymo variantas. Bet aš esu optimistas ir tikiu, kad vieną dieną savivalda atspindės LR Konstitucijos nuostatą, kad Lietuvos valstybę kuria Tauta ir suverenitetas priklauso Tautai.

Kaip šiandien jaučiatės būdamas lyg ir kitoje, taip sakant savivaldos barikadų pusėje?

Geras klausimas. Galiu pasakyti, kad nesijaučiu kitoje barikadų pusėje ir manau, kad barikadų čia išvis negali būti. Visi mes dirbame visų mūsų (jonaviečių) gerovei, tik, kad kaip ir kiekvienoje demokratiškoje valstybėje yra valdžių atskyrimo principas. Seniūnas yra vykdomosios valdžios dalis, kuri įgyvendina priimtus politinės valdžios sprendimus, o savivaldybės taryba ir yra ta politinė, gyventojus atstovaujanti valdžia, per kurią įgyvendinama savivalda. Šiandien labai daug priklauso nuo vykdomosios valdžios – tai yra savivaldybės administarcijos ir jos darbo kokybės. Politikai tik priima sprendimus, o visą „juodą“ darbą atlieka savivaldybės tarnautojai, seniūnai ir kiti darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Tiek savivaldybės administracijos, tiek seniūnijų darbuotojų darbo krūvis yra tikrai didelis ir jie dažnai girdi daug nepelnytų priekaištų dėl kai kurių gyventojus netenkinančių administracinių procedūrų. Dažnas gyventojas, atėjęs į savivaldybę nežino, kad tuos biurokratinius slenksčius, kuriuos jis mina, sukuria įstatymų leidėjai, o ne jų vykdytojai. Kaip jau minėjau, savivaldą reikėtų plėtoti, daugiau įtraukiant bendruomenę ir priimant sprendimus, dažniau atsiklausti gyventojų nuomonės. Turime daugiau pasitikėti vieni kitais, todėl ateityje sieksiu, kad savivalda būtų atviresnė gyventojams.

Praėjo jau geras pusmetis nuo savivaldos rinkimų, ką galite papasakoti apie darbą taryboje, kokia buvo pradžia?

Kaip žinote, šioje sferoje esu tikrai ne naujokas, kuris keletą mėnesių nesiorientuoja kur papuolė. Nuo pat pirmos dienos žinojau ką reikia ir kaip reikia daryti, nebuvo nei staigmenų, nei naujienų. Pakankamai gerai žinau visą šią virtuvę. Visi žinome, kad demokratinėje visuomenėje išrinktoje valdžioje visuomet yra pozicija ir opozicija. Pozicija yra ta išrinktos valdžios dalis, kuri sudaro daugumą ir turi galimybę priimti politinius sprendimus ir juos įgyvendinti. Opozicija – kaip pamėgta sakyti politikoje, atlieka „sarginio šuns“ vaidmenį, prižiūrėdama politinės daugumos sprendimų priėmimą ir vykdo savotišką apsaugą nuo visiško valdančiųjų savivaliavimo. Šiuose rinkimuose buvo tokia rinkėjų valia, kad man tenka dirbti opozicijoje, bei pirmininkauti Kontrolės komitetui.

Grįžkime prie Savivaldos dienos, ko ir kam palinkėtumėte šia proga?

Kadangi savivaldos diena mūsų visų diena, tai tikrai sveikinu visus Jonavos krašto žmones. Taip pat visus savo kolegas tarybos narius, seniūnaičius ir visus, kurie tiesiogiai susiję su savivalda. Bet labiausiai šiandien noriu išskirti tuos, kurie, vėl pasikartosiu, kasdien dirba tą „juodą“ ir ne visiems akivaizdžiai matomą darbą dėl Jonavos krašto. Tai savivaldybės administracijos darbuotojai ir tarnautojai, seniūnai ir seniūnijų darbuotojai. Labai gerai žinau, kad dirbant šį darbą, o ypač turint tiesioginį kontaktą su interesantais, tenka būti ne tik visų sričių specialistu, bet ir geru psichologu. Esu įsitikinęs, kad dažnas darbuotojas, visas per dieną gautas neigiamas emocijas ir problemas parsineša į savo namus, į savo šeimas ir išgyvena jas kaip savas. Todėl šiandien jiems visiems dėkoju už jų indėlį į savivaldą, už jų nelengvą ir atsakingą darbą ir labai linkiu jiems ištvermės, stiprybės ir sveikatos. Ir toliau kurkime mūsų kraštą kartu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *