Įsitikino, kaip „efektyviai“ naudojamas Savivaldybės turtas

Vera SEMIONOVA

Jonavos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko Ginto Jasiulionio iniciatyva surengtas išvažiuojamasis komiteto posėdis, į kurį pakviesti visi norintieji kolegos. Jo metu apžiūrėti keli probleminiai Savivaldybei priklausantys nekilnojamojo turto objektai.
Įvertinti situacijos savo akimis vyko ne tik minėto, bet ir kitų komitetų – Miesto reikalų bei Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros – atstovai. Išvykoje dalyvavę Savivaldybės tarybos opozicijos nariai A. Gasys, G. Jasiulionis, G. Brukas ir S. Jakimavičius išsakė kritinių pastabų dėl apžiūrėtų statinių būklės, priežiūros, išreiškė susirūpinimą dėl jų ateities.

Apleistos patalpos niekam nerūpi
Ne paslaptis, kad šalies savivaldybių valdomas turtas ne visada naudojamas efektyviai. O kaip yra mūsų rajone? Kokias išvadas perša trys apžiūrėti objektai?
Pirmiausia sustota prie nenaudojamo Kauno g. 102-ojo pastato, kur iki 2010 m. buvo įsikūrusi Maisto ir veterinarijos tarnyba, vėliau jis stovėjo tuščias, o po kelerių metų perduotas Savivaldybei.
Dabar čia vaizdas tikrai nekoks. Nors buvusios administracinės patalpos laikomos užkonservuotomis, tačiau užkalti tik pirmojo aukšto langai, antrame jie žioji išdaužyti. Tai ne tik nepuošia aplinkos, bet ir sudaro sąlygas pastatui greičiau sunykti. Šalia stūksančių nesaugomų garažų, kuriuos minėta tarnyba buvo brangiai suremontavusi, įrengusi pakeliamus vartus ir kitus patogumus, likę tik „griaučiai“, net stogas vietomis išplėštas. Dabar juose – „puiki“ vieta šiukšlinti ir dergti. O kieme praverstų pasidarbuoti su žoliapjove, iškirsti krūmynus.
Tarybos opozicijos vadovas A. Gasys piktinosi, kad šis turtas jau tiek metų stovi nenaudojamas, su juo nieko nedaroma ir, atrodo, niekam nerūpi jo ateitis.
Miesto reikalų komiteto pirmininkė Rita Latviūnienė prisiminė, kad čia buvo planuota įrengti verslo inkubatorių, tačiau idėjos nepavyko įgyvendinti.
Mero pavaduotojui Eugenijui Sabučiui pamatytas vaizdas, atrodo, įspūdžio nepadarė. Jis ramiai svarstė, kad svarbu, koks yra šio pastato tikslas: jei numatoma ką nors įrengti – tada reikia investuoti. O jei parduoti – to daryti nebūtina. Bet kodėl iki šiol Taryba šiuo klausimu neapsisprendė, taip ir lieka neaišku. Juo labiau, kad ir R. Latviūnienė pripažino, jog „čia yra žiauriai gera vieta“.
Kitas aplankytas Savivaldybės valdomas objektas – medinis gyvenamasis namas (buvę socialiniai ir privatūs butai) Panerių g. 7, miesto centrinėje dalyje. Čia situacija kiek geresnė.

Bent jau visi langai užkalti. Tačiau prastokos būklės stogas tikriausiai praleidžia vandenį ir prisideda prie namo irimo.
A.Gasys vėlgi akcentavo, kad šis pastatas taip pat keletą metų stovi be tikslo. „Ką čia planuojama daryti?“ – klausė jis valdančiosios koalicijos atstovų, tarp jų ir mero pavaduotojo. Bet atsakymas taip ir nenuskambėjo. Tarybos narys Saulius Jakimavičius pastebėjo, kad reikia imtis sprendimų, kol pastatas nesugriuvo.
Likviduoti ar parduoti?
Kontrolės komiteto pirmininkas susidomėjo ir Savivaldybei nuosavybės teise priklausančiu garažu, esančiu Žeimių g. 76. Klausimas dėl šios patalpos yra įtrauktas į šį mėnesį vyksiančio Tarybos posėdžio darbotvarkės projektą.
Komisijos pripažintą nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti dėl fizinio ir funkcinio susidėvėjimo garažą pradiniame sprendimo projekto variante buvo numatyta nurašyti ir leisti likviduoti.
Atvykus į vietą, buvo matyti, kad garažo būklė iš tiesų nėra tokia jau prasta. Ir neaišku, kaip buvo ruošiamasi jį likviduoti (t. y. sunaikinti), jei jis yra įsiterpęs tarp kitų, ne Savivaldybei priklausančių garažų.
Pažymėtina, kad pastaruoju metu garažu patikėjimo teise naudojasi Jonavos globos namai. Jų vadovė neseniai raštu kreipėsi į Savivaldybės administracijos direktorių, kad patalpai reikalingas remontas, o įstaiga tam neturi lėšų. Todėl prašė šį statinį ir sklypą po juo parduoti, o lėšas skirti Globos namų renovacijai.
Tačiau iš pradžių sprendimo projekte į šį prašymą nebuvo atsižvelgta. Nors LR Vyriausybės nutarime „Dėl pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nurodomas vienas iš nereikalingo ar netinkamo turto nurašymo atvejų – kai toks turtas neparduotas viešo aukciono būdu.
Taigi pirmiau turėjo būti aukcionas, o tik paskui, šiam nepavykus – turtas nurašomas…
Tik po išvažiuojamojo posėdžio, opozicijai „sukėlus triukšmą“, sprendimo projektas pakoreguotas, jame nebeliko žodžio „likviduoti“, o minėtą garažą numatyta parduoti viešame aukcione.
Tačiau atrodo, kad būsimame Tarybos posėdyje dar bus diskusijų šiuo klausimu.
Įžvelgė didelį aplaidumą
Savivaldybės tarybos opozicijos atstovas G. Brukas jau po išvykos teigė, kad jį sukrėtė Kauno gatvėje pamatytas vaizdas. „Tokia situacija rodo didelį aplaidumą. Garažai buvo suremontuoti, įdėti didžiuliai pinigai, o dabar viskas išplėšta, suniokota. Jei turtas perduotas Savivaldybei tvarkingas, tai ji ir turi prisiimti atsakomybę dėl susidariusios prastos jo būklės“, – sakė jis.

Pasak Tarybos nario, stebina ne tik tai, kad šis turtas yra prastai prižiūrimas, apleistas, bet ir kad teritorijoje nepalaikoma elementari tvarka. Jei taip elgtųsi įmonės ar gyventojai, atsakingi Savivaldybės pareigūnai tikriausiai lieptų susimokėti baudą. Bet negi ją skirs patys sau?
Tarybos narys, Kontrolės komiteto pirmininkas Gintas Jasiulionis, apibendrindamas išvažiuojamąjį posėdį, portalą Jonava.info informavo, kad „šis, pirmasis išvažiuojamasis posėdis parodė, jog tarybos nariams yra labai naudinga savo akimis pamatyti, kaip valdomas Savivaldybės turtas, ir ateityje tokio pobūdžio išvykos bus organizuojamos reguliariai“. Jis teigė, kad Kontrolės komitetas kreipsis į Savivaldybės administraciją, kad ši paaiškintų, dėl kokių priežasčių apžiūrėti pirmieji du objektai nėra tinkamai prižiūrimi ir koks tolimesnis šių objektų likimas. Taip pat ateityje numatomas susitikimas su administracijos direktoriumi dėl Savivaldybės valdomo turto ir Tarybos sprendimų projektų rengimo kokybės.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *