OPOZICIJA: MERE, KAIP SPRENDŽIAMOS JONAVOS KRAŠTO PROBLEMOS?

Virginija Martuzaitė
Spalio 7 d. Jonavos rajono savivaldybės opozicijos tarybos nariai į susitikimą pakvietė Jonavos rajono savivaldybės merą Mindaugą Sinkevičių, kad šis apžvelgtų ir pakomentuotų per pusmetį po rinkimų nuveiktus darbus, ateities planus infrastruktūros, medicinos, švietimo ir savivaldybės valdymo klausimais. Susitikime dalyvavo ir mero pavaduotojas Eugenijus Sabutis bei administracijos direktorius Valdas Majauskas.
Padėkojęs visiems susirinkusiems, opozicijos lyderis Arvydas Gasys priminė valdančiųjų lyderiams, kad ne tik jie, bet visi tarybos nariai išrinkti dirbti žmonėms ir savivaldai. Jis siūlė ateityje atsižvelgti ir į opozicijos teikiamus pasiūlymus, bei kritiką, nes ir opozicija turi ką pasiūlyti jonaviečiams.
Viena iš daugiausiai diskusijų sukėlusių temų – susisiekimo infrastruktūra Jonavos mieste, o pagrindinis klausimas pietrytinio aplinkkelio kelyje A6 įrengimas. Praėjo jau keletas mėnesių kai Jonavoje lankėsi Kelių direkcijos vadovas Vitalijus Andrejevas, kuris žadėjo paruošti tam tikrus namų darbus ir priimti atitinkamą sprendimą dėl prie pagrindinio įvažiavimo į Jonavą susidarančių spūsčių panaikinimo. Tarybos nariai klausė mero, kas atlikta šiuo klausimu. Meras informavo, kad Kelių direkcija bandys išspręsti spūsčių problemą, pertvarkant žiedinę sankryžą ties Maxima ir įrengiant 4 eismo juostas tame tarpe iki Šveicarijos sankryžos. Tarybos narys Gintautas Brukas neigiamai pažiūrėjo į tokį situacijos sprendimo būdą. Jo nuomone tai neišspręs problemos, nes įvažiavimas į Jonavą nepraplatės, jis ir liks koks buvo, o automobilių srautai iš Achemos, Ruklos ir Kauno yra didžiuliai, be lengvųjų automobilių dar juda ir karinė technika. Be to, nebus kartu sprendžiamas ir sankryžos ties Šveicarijos gyvenviete klausimas, taip pat neaišku, kaip esant 4 eismo juostoms spręsis „Draugystės“ sodų gyventojų išvažiavimas į A6 kelią. Frakcijos „Auganti Jonava“ narys piktinosi, kad per mažai pastangų įdėta sprendžiant aplinkkelio klausimą. Tarybos narys Gintas Jasiulionis pastebėjo, kad aplinkkelio įrengimo atidėjimas užkerta kelią ir ekonominės zonos, numatytos Ruklos seniūnijoje, vystymą. Jis paantrino kolegai G. Brukui ir priminė prieš keletą mėnesių ties Rukla įvykusią avariją, po kurios keletą valandų buvo visiškai paralyžiuotas eismas net 10 km atstumu. Tarybos narys Arvydas Gasys pasiteiravo kuo prie šio klausimo sprendimo gali prisidėti opozicija. Jo nuomone, esant strateginiams klausimams, kurie svarbūs visiems jonaviečiams, visi gali prisidėti ir dirbti kartu. Su šiuo pasiūlymu meras sutiko, jo nuomone visų prisidėjimas ir bendras darbas tikrai nepakenks. Sauliaus Jakimavičiaus nuomone rezultatai būtų geresni, jei pastangas dėtų visi kartu, o ne kiekvienas atskirai. Tarybos narys Andrejus Štombergas siūlė merui kreiptis į Ministrą pirmininką, kuris viešėdamas Jonavoje žadėjo padėti aplinkkelio įrengimo klausimu. Tarybos nario nuomone, reikėtų jam šiuos pažadus priminti ir pasiteirauti kokių veiksmų imtasi. Gintas Jasiulionis siūlė merui organizuoti visų frakcijų seniūnų pasitarimą ir parengti veiksmų planą, bei priimti atitinkamus sprendimus. Meras šiai idėjai pritarė.

Tęsiant susisiekimo infrastruktūros temą, G. Jasiulionis pasidomėjo, ar savivaldybė yra parengusi susisiekimo infrastruktūros vystymo viziją, taip pat paprašė pakomentuoti numatomų rekonstruoti gatvių, jas siaurinant situaciją. Tačiau M. Sinkevičius pabrėžė, kad jis mandatą turi tik ketveriems matams, ir jo nuomone nebūtų tikslinga kurti ilgalaikę susisiekimo vystymosi viziją. Todėl tiesiog yra investuojama į miesto ir kaimo kelių tinklą. Jo planai yra surašyti koalicinėje sutartyje. O kas liečia projektus, tai anot mero, juos rengia kvalifikuoti specialistai ir jie visi yra paruošti tinkamai. Kaip vieną iš realiausių artimiausių darbų, meras paminėjo žiedinės sankryžos ties Vasario 16-osios ir Žeimių gatvėmis įrengimą. Taip pat pasiruošimą sodų bendrijų kelių tvarkymui. G. Jasiulionio nuomone yra blogai, kad nėra matymo į priekį, susisiekimo infrastruktūros vystymo vizija turėtų būti ir ją nuosekliai reikėtų įgyvendinti.
Dar viena opozicijos atstovų nuomone visiems jonaviečiams svarbi tema, tai medicinos reforma ir vietinės ligoninės likimas. Tarybos narė Aldona Balutienė uždavė šia tema merui ne vieną klausimą ir pateikė pasiūlymų. A. Balutienės nuomone, VŠĮ Jonavos ligoninėje trūkstant gydytojų specialistų (neurologų, kardiologų, urologo, radiologų), savivaldybė turėtų apmokėti gydytojams specialistams rezidentūros mokymą, sudarant su jais sutartį, kad pabaigę mokslus ir įgiję specialybę, 5 metus dirbs Jonavos ligoninėje. Tarybos narė teigė, kad tokia praktika kituose miestuose jau taikoma. Meras tikino, kad šį klausimą galima svarstyti, kai bus naujas vadovas. A. Balutienės teigimu, taip pat reikėtų pagalvoti ir apie naujas patalpas VŠĮ pirminės sveikatos priežiūros centro Rimkų mikrorajono filialui, kuris šiuo metu veikia privačiose patalpose (Kulviečio g. 8a) ir yra mokami dideli pinigai privačiam asmeniui, kai tuo tarpu pati savivaldybė turi laisvų patalpų Jonavos mieste. Šis tarybos narės pastebėjimas pavestas išanalizuoti vicemerui E. Sabučiui. Kas liečia ligoninės vadovo klausimą, kurį taip pat iškėlė Aldona Balutienė, tai buvo paaiškinta, kad šiuo metu konkursas yra nutrauktas taupumo sumetimais.
Klausimų opozicija turėjo ir dėl savivaldybės administracijos struktūros. Frakcijos „Jonavos kraštas“ seniūnas Gintas Jasiulionis teigė, kad visi teisės aktai pabrėžia subsidiarumo principo įgyvendinimo svarbą, o šioje savivaldybėje viskas vyksta atvirkščiai, einama tik centralizacijos keliu ir šio principo įgyvendinimo nėra. Tą parodo ir būsima administracijos reforma. Mero teigimu viskas pamatuota ekonomikos principu. Taip pat rėmėsi į tai, kad reikia mažinti valdininkų skaičių, todėl viskas pagrįsta. Gintas Jasiulionis su tuo nesutiko ir sakė, kad iš esmės mažinimas vyksta tik kaimiškųjų seniūnijų atžvilgiu, kur nuo 14-16 asmenų seniūnijose per keletą metų teliko po 6 darbuotojus įskaitant ir viešojo ūkio darbininkus, kai tuo tarpu savivaldybės administracinis aparatas plečiasi. Tarybos narys paklausė koks likimas toliau laukia seniūnijų po visų reformų. M. Sinkevičius teisinosi valstybėje vykdoma politika, kai centralizacija paliečia visas įstaigas, net priėmimas į valstybės tarnybą esą centralizuotas. Meras pripažino, kad seniūnijų funkcijos per eilę metų keitėsi, bet pasak jo, Jonavos seniūnijų modelis ne pats skurdžiausias. Tam paprieštaravo ir tarybos narys Gintaras Stašionis, kuris priminė, kad finansavimas miestui ir kaimui yra nelabai sąžiningas kai kaimiškosioms vietovėms skiriamos lėšos 4 kartus mažesnės nei mieste vienam gyventojui. Jis taip pat pastebėjo, kad yra skriaudžiami kaimo vaikai, nes jiems nesudarytos galimybės nuvykti į būrelius mieste ir prašė šį klausimą spręsti. G. Stašionis turėjo priekaištų ir administracijos vadovui, kad šis nesugebėjo išspręsti Žeimių gyvenvietėje pėsčiųjų tako įrengimo klausimo, nors tiek bendruomenė, tiek seniūnas buvo tuo klausimu daug nuveikę. Tarybos narys išsakė pretenzijas ir dėl nuotekų įrengimo. Gintas Jasiulionis pasigedo ir savivaldybės valdomų žemės sklypų valdymo strategijos ir koncepsijos. Jis pastebėjo, kad visose sferose viskas padrikai, be strategijos ir nuoseklumo.
Pirmasis opozicijos tarybos narių ir mero susitikimas, trukęs pusantros valandos baigėsi mero pažadu atkreipti dėmesį į kai kuriuos opozicijos pasiūlymus. Galima net neabejoti, kad opozicija to merui pamiršti neleis ir ateityje žadėjo ne vieną tokį susitikimą.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *