SU NAUJA SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪRA – KETURI PATARĖJAI ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI

Šeštajame savivaldybės tarybos posėdyje buvo „karštoka“, nors oras lauke jau buvo kaip ir atvėsęs. Buvo svarstomi net 37 klausimai, tačiau pakalbėti norėčiau apie tris iš jų, kurie sukėlė daugiausiai diskusijų.
Vienas iš „įdomių“ sprendimų, kurį priėmė savivaldybės taryba valdančiųjų daugumos balsais, tai savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimas. Sprendimo „vinis“ – 4-ių seniūnijose dirbančių žemės ūkio specialistų pareigybių panaikinimas ir 4-ių administracijos direktoriaus patarėjų pareigybių įkūrimas, bei Architektūros ir urbanistikos skyriaus prijungimas prie Statybos ir remonto skyriaus, o Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus prijungimas prie Turto skyriaus. Akivaizdu, kad einama centralizacijos keliu ir po šios reformos bus nenuostabu, kad seniūnijas mes rasime vis dažniau užrakintas, ir ypač vasaros atostogų metu, nes jose liks vos po du žmones dirbti administracinį darbą.
Antrasis klausimas už kurį aš pats negalėjau balsuoti teigiamai, nors visokeriopai remiu sodininkų bendrijas ir pasisakiau „prieš“ – tai sodininkų bendrijose esančių kelių ir gatvių išpirkimo tvarkos aprašo patvirtinimas. Mano nuomone, versti sodininkus privatizuoti soduose esančius kelius ir vėliau juos iš jų nupirkti, tai yra bereikalingas biurokratinis procesas, nes šiuo metu visi šie keliai yra valstybinėje žemėje ir pakanka juos savivaldybei įsitraukti į savo kelių sąrašą ir vėliau, kaip jau yra tokia praktika, juos įsiteisinti. Apie tai jau ne kartą esu kalbėjęs ir rašęs. Vien dėl to, kad savivaldybė ignoruoja šį sodininkų kelių perėmimo būdą, šiai metais savivaldybė prarado galimybę gauti nemažą pinigų sumą sodininkų kelių remontui iš Kelių direkcijos pagal kelių plėtros programą, kuriems per visą Lietuvą buvo skirta apie 10 mln. eurų. Už tas lėšas jau šiais metais galėjo būti suremontuotas nors vienas Jonavos rajono savivaldybėje esančios kurios nors sodininkų bendrijos kelias.
Na ir trečiasis, labai daug emocijų sukėlęs 13-asis darbotvarkės klausimas, kurį opozicija siūlė išbraukti iš darbotvarkės ir nesvarstyti. Tai UAB „ABC NORDIC“ atleidimas nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio. Opozicijoje esantiems tarybos nariams sukėlė įtarimą, kaip bendrovė, kuri dalyvavo žemės nuomos aukcione ir nuo pradinės kainos, kuri buvo 600 eurų aukciono metu sukėlė kainą iki 8000 eurų, dabar jos pačios prašymu, savivaldybės tarybos sprendimu, staiga iš viso atleidžiama nuo žemės nuomos mokesčio. Todėl savivaldybės tarybos nariams pagrįstai kyla įtarimas dėl neskaidrumo ir galimos korupcijos galimybės. Kas paneigs, kad aukciono laimėtojas iš anksto žinojo, kad jis bus atleistas nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio ir todėl aukciono metu iškėlė labai aukštą nuomos kainą ir tokiu būdu laimėjo aukcioną? Esant tokioms abejonėms, šio klausimo svarstymas turėjo būti atidėtas, o opozicijos siūlymas – ateityje norintiems investuoti į verslą Jonavoje ir įkurti naujas darbo vietas, kad būtų aiškiai suformuluotos taisyklės galimoms lengvatoms gauti, kaip kad šiuo atveju. Priešingu atveju, tai meta didelį galimos korupcijos šešėlį ant Jonavos rajono savivaldybės valdžios.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *