VRK SIŪLO UPNINKUS ATIDUOTI UKMERGEI

Vyriausioji rinkimų komisija, ruošiantis 2020 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimams pateikė Vienmandačių rinkimų apygardų projektą. Pagal šį projektą Jonavos apygarda netenka vienos iš savo apylinkių – Upninkų. Ji, jei šis projektas bus patvirtintas, bus priskirta Deltuvos pietinei apygardai, tai yra Ukmergės savivaldybei. Vienmandatėje upninkiečių išrinktas LR Seimo narys iš esmės bus Ukmergės atsovas LR Seime.
Primename, kad Lietuvos Respublikos Seimas š. m. rugpjūčio 20 d. neeilinės sesijos metu, pritarė sprendimui, kuriuo artimiausiuose Seimo rinkimuose būtų kuriama atskira rinkimų apygarda pasaulio lietuviams. Jos rinkėjų skaičius nustatomas įskaičiuojant paskutiniuose rinkimuose dalyvavusių ir Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose balsavusių rinkėjų skaičių.
Po šio sprendimo, Lietuvos Respublikos teritorija dalijama į 70 vienmandačių rinkimų apygardų, atsižvelgiant į rinkėjų skaičių rinkimų apygardoje.
Lietuvos Respublikos demografiniai pokyčiai sąlygoja, kad Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestuose gyventojų skaičius auga, o regionuose – mažėja. Todėl rinkimų apygardų ribų pokyčiai yra neišvengiami. Pagal Lietuvos Respublikos gyventojų registro 2018 m. gruodžio mėnesio duomenis, VRK buvo parengusi rinkėjų skaičiaus rinkimų apygardose nuokrypio nuo vidurkio žemėlapį.
Vienmandačių apygardų ribų projektas rengiant 2020 metų Seimo rinkimus, parengtas atsižvelgiant į lygią rinkimų teisę užtikrinančias Europos Tarybos Venecijos komisijos Gerosios rinkimų praktikos kodekso normas bei minėto Konstitucinio Teismo nutarimą bei taip pat dabartinės redakcijos Seimo rinkimų įstatymo reikalavimus (rinkimų apygardų teritorinis vientisumas, jų formavimas atsižvelgiant į administracines ribas ir pan.).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *