OPOZICIJOS NEĮTIKINO POREIKIS DIDINTI ATLIEKŲ TVARKYMO

Virginija Martuzaitė

Artimiausiame Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdyje savivaldybės administracija žada pateikti svarstymui klausimą dėl pritarimo Kauno regioninio atliekų tvarkymo centro (toliau – Kauno RATC) taikomo atliekų tvarkymo mokesčio naujo tarifo nustatymui. Klausimas nėra paprastas, vartų mokestis didėja perpus, todėl buvo pakviesti Kauno RATC vadovai ir jų konsultantai, kad šį klausimą detaliau pristatytų savivaldybės tarybos nariams bei visuomenei.

Gausiausiai šiame susitikime dalyvavo savivaldybės tarybos opozicijos atstovai – šeši iš devynių – Gintas Jasiulionis, Aldona Balutienė, Arvydas Gasys, Gintaras Stašionis, Remigijus Osauskas ir Gintautas Brukas. Valdančiosios daugumos, iš šešiolikos narių, vos du – Vijolė Šadauskienė ir Kęstutis Macionis. Deja, nesudomino ši problema ir jonaviečių, nors padidėjusių mokesčių našta guls ant visų Jonavos rajono savivaldybės gyventojų pečių. Nesidomėjo šiuo visiems aktualiu klausimu ir nei vienas iš savivaldybės vadovų, nei meras su vicemeru, nei administracijos direktorius su pavaduotoja.

Kauno RATC atstovų teigimu, pagrindinės priežastys, įtakojančios vartų mokesčio augimą, yra pradedanti veikti Kauno atliekų deginimo jėgainė, kur didžioji dalis atliekų turės būti deginama. Kauno RATC įvykdė viešąjį pirkimą ir tokiu būdu nusistatė būsimą atliekų deginimo kainą šioje jėgainėje, kuri bus 35 Eur/t; vienos tonos kaina išauga 7 Eur, mažėja logistikos sąnaudos, tačiau vertinant ženkliai didėsiančius deginamų atliekų srautus, šis pokytis ir turi esminę įtaką vartų mokesčio augimui. Taip pat nuosavo kapitalo nusidėvėjimo sąnaudos, senos paskolos bei nauja paskola valymo įrenginių statybai, kurios sudaro apie 6 milijonus Eur. Tuo pačiu Vartų mokesčio augimas turės įtaką savivaldybėje taikomų komunalinių atliekų tvarkymo mokesčių augimui.

Nors atvykę svečiai pateikė daug išsamios informacijos, tačiau į susitikimą atvykusių opozicijos tarybos narių neįtikino, kad atliekų išvežimo kainą gyventojams reikia didinti, jie nematė, kad įmonė ieškotų kitų galimybių, nedidinant mokesčių. Tarybos nariai siūlė paieškoti vidinių resursų ir galimybės pasirinkti kitus įmonės veiklos organizavimo kelius, tokius kaip pereiti prie pilno atliekų rūšiavimo, atsisakant mišriųjų atliekų. Nes jau šiandien Jonavos rajono savivaldybė yra atliekų rūšiavimo lyderė ir išrūšiuoja apie 65 proc. atliekų.

Belieka sulaukti savivaldybės tarybos posėdžio ir sužinoti, ar užteks savivaldybės tarybai politinės valios, nepritarti numatomo mokesčio didinimui.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *